Навигација

Програми

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

БРАВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

ГАЛАНТЕРИСТА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ИНДУСТРИЈСКИ КРОЈАЧ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски
дуално образовање

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобачки округ
Српски и Мађарски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9, МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски