Навигација

Програми

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА „КЊАЗ МИЛОШ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТРГОВАЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Сремски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски

KОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски

MEХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање