Навигација

Програми

ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ

САОБРАћАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

ГРАФИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

ШУМАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

ШУМАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пиротски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПРЕРАДУ НАФТЕ И ГАСА

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ПРЕРАДУ НАФТЕ И ГАСА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

„ПОЛИТЕХНИКА” – ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски