Навигација

Програми

САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

СЕРВИР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
2 године
Западнобачки округ
Српски

СЕРВИР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
2 године
Мачвански округ
Српски

СИТОШТАМПАР

ГРАФИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

СИТОШТАМПАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
2 године
Град Београд
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобанатски округ
Мађарски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пиротски округ
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

СТИЛСКИ КРОЈАЧ

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

СТИЛСКИ КРОЈАЧ

ТЕХНОАРТ БЕОГРАД – ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

СТОЛАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

СТОЛАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

СТОЛАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски