Навигација

Програми

БРАВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

БРАВАР

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

БРАВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

БРАВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

БРАВАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

БРАВАР

МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

БРАВАР

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

БРАВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

БРАВАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „АНТОН СКАЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

БРАВАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

БРАВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

БРАВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНћАН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

БРАВАР

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9, МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

СРЕДЊА ШКОЛА ”ВУК КАРАЏИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пиротски округ
Српски

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

СРЕДЊА ШКОЛА СВИЛАЈНАЦ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски
дуално образовање