Навигација

Програми

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобанатски округ
Мађарски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски
дуално образовање

ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „СЛАВКА ЂУРЂЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ

МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ БЕОГРАД

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ФУТОГ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕћЕНОГ ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА

САОБРАћАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

САОБРАћАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ШАБАЦ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски