Навигација

Програми

ИНСТАЛАТЕР

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРОВИћ АЛАС”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ИНСТАЛАТЕР

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

ИНСТАЛАТЕР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

ИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

КЕРАМИЧАР - ТЕРАЦЕР - ПЕЋАР

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КЕРАМИЧАР - ТЕРАЦЕР - ПЕЋАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КЊИГОВЕЗАЦ

ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕћЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

КЊИГОВЕЗАЦ

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

КЊИГОВЕЗАЦ

ШКОЛА ЗА ОШТЕћЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КЊИГОВЕЗАЦ

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобачки округ
Српски и Мађарски

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7. АПРИЛ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Зајечарски округ
Српски

КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КОНОБАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски