Навигација

Програми

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Албански

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Зајечарски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Борски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Борски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ЕЛЕКТРО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Браничевски округ
Српски