Навигација

Програми

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Зајечарски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЈА СТАНИМИРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пиротски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски