Навигација

Програми

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

САОБРАћАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

САОБРАћАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Мађарски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пиротски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

ВОЈНЕ НАУКЕ

Војна академија | Универзитет одбране

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
ВОЈНЕ НАУКЕ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Војној академији у Београду.

ВОЈНЕ НАУКЕ

Војна академија | Универзитет одбране

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ВОЈНЕ НАУКЕ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Војној академији у Београду.

ВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ

Војна академија | Универзитет одбране

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Војној академији у Београду.

ВОЈНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО

Војна академија | Универзитет одбране

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
ВОЈНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Војној академији у Београду.

ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Војна академија | Универзитет одбране

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Војној академији у Београду.

ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Војна академија | Универзитет одбране

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Војној академији у Београду.

ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ОДБРАНА У САЈБЕР ПРОСТОРУ

Војна академија | Универзитет одбране

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ОДБРАНА У САЈБЕР ПРОСТОРУ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Војној академији у Београду.