Навигација

Програми

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Борски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Мађарски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Зајечарски округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

МАШИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобанатски округ
Мађарски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

„ПОЛИТЕХНИКА” – ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски