Навигација

Програми

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ БЕОГРАД

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Расински округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

УМЕТНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

УМЕТНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

УМЕТНИЧКА ШКОЛА У КРАЉЕВУ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

УМЕТНИЧКА ШКОЛА У КРАЉЕВУ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

УМЕТНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ОДЕЋЕ

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ОДЕЋЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ОДЕЋЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски