Навигација

Програми

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Сремски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Сремски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Сремски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИћ ЗМАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Румунски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ЕЛЕКТРИЧАР

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски
дуално образовање

ЕЛЕКТРИЧАР

ЕЛЕКТРО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски
дуално образовање