Навигација

Програми

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ИЗ ПРИШТИНЕ У ЛАПЉЕМ СЕЛУ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пиротски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Албански

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА „КЊАЗ МИЛОШ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски