Навигација

Програми

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЕЛЕКТРО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МАШИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

САОБРАћАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

САОБРАћАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобачки округ
Српски