Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

Прокупље
Прокупље

Одсек за пословне студије Блаце

Блаце
Блаце

Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

Земун
Београд

Одсек компјутерско-машинско инжењерство

Београд
Београд

Одсек Примењене инжењерске науке

Пожаревац
Пожаревац

Педагошки факултет - jeдиница ван седишта, Неготин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Неготин
Неготин

Правни факултет - jeдиница ван седишта, Врање

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врање 
Врање

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Суботица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Суботица
Суботица

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Шабац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Шабац
Шабац

Топличка академија струковних студија - Одсек за пословне студије Блаце - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Универзитет Едуконс - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Универзитет Метрополитан - јединица у Нишу

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Учитељски факултет - jeдиница ван седишта, Вршац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Вршац
Вршац

Учитељски факултет - jeдиница ван седишта, Нови Пазар

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Пазар
Нови Пазар

Факултет за градитељски менаџмент

Београд
Београд

Факултет за екологију и заштиту животне средине

Београд
Београд

Факултет за економију и инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд

Факултет за економију и инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Лесковац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лесковац
Лесковац

Факултет за инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Врање

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врање
Врање

Факултет за инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Врбас

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врбас
Врбас

Факултет за информационе технологије

Београд
Београд