Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Медицински факултет

Нови Сад
Нови Сад

Правни факултет

Ниш
Ниш

Саобраћајни факултет

Београд
Београд

Факултет инжењерских наука

Крагујевац
Крагујевац

Факултет техничких наука

Нови Сад
Нови Сад

Филозофски факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Филолошки факултет

Београд
Београд

Правни факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Технички факултет у Бору

Бор
Бор

Факултет заштите на раду

Ниш
Ниш

Факултет политичких наука

Београд
Београд

Медицински факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Природно-математички факултет

Нови Сад
Нови Сад

Факултет организационих наука

Београд
Београд

Грађевинско-архитектонски факултет

Ниш
Ниш

Филозофски факултет

Ниш
Ниш

Природно-математички факултет

Крагујевац
Крагујевац

Економски факултет

Ниш
Ниш

Факултет уметности

Звечан
Звечан

Академија уметности

Нови Сад
Нови Сад

Грађевински факултет

Суботица
Суботица

Технички факултет „Михајло Пупин“

Зрењанин
Зрењанин

Факултет спорта и физичког васпитања

Нови Сад
Нови Сад

Факултет безбедности

Београд
Београд

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Београд
Београд