Навигација

Установе

Средња школа

НазивГрад

СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА СТРУЧНА ШКОЛА

Апатин

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Лозница

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Сомбор

Средња економско-пословна школа

Шабац

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

Београд

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Нови Сад

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Сента

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Суботица

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР РУЖИЦА РИП”

Сомбор

Средња медицинска школа "Милутин Миланковић"

Јагодина

Средња медицинска школа "Милутин Миланковић"

Београд

Средња Медицинска школа "Свети Василије Острошки"

Београд

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Зрењанин

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ШАБАЦ

Шабац

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИћ”

Врање

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

Сомбор

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИћ БРИЛЕ”

Рума

Средња пословна менаџерска школа

Крушевац

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Ниш

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Пирот

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Крагујевац

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Кула

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Врбас

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИћ МИХИЗ”

Ириг

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Рума