Навигација

Установе

Средња школа

НазивГрад

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИћ”

Београд

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА

Ниш

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД

Београд

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Београд

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Београд

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Крагујевац

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ”

Ниш

Прва приватна угоститељско-туристичка школа

Београд

Прва спортска кошаркашка гимназија - Колеџ Београд

Београд

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Крушевац

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Крагујевац

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Јагодина

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА

Чачак

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Ниш

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Сремска Митровица

Приватна Гимназија "Владислав Петковић Дис"

Београд

Приватна гимназија "Милена Павловић Барилли"

Београд

Приватна средња школа за економију, право, администрацију и туризам

Београд

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА

Пријепоље

Рачунарска гимназија

Београд

САОБРАћАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”

Нови Сад

САОБРАћАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Београд

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Београд

СЕНћАНСКА ГИМНАЗИЈА

Сента

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

Београд