Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Технолошки факултет

Нови Сад
Нови Сад

Економски факултет

Крагујевац
Крагујевац

Економски факултет у Суботици

Суботица
Суботица

Електронски факултет

Ниш
Ниш

Машински факултет

Ниш
Ниш

Медицински факултет

Нови Сад
Нови Сад

Медицински факултет

Ниш
Ниш

Правни факултет

Ниш
Ниш

Саобраћајни факултет

Београд
Београд

Факултет инжењерских наука

Крагујевац
Крагујевац

Факултет техничких наука

Нови Сад
Нови Сад

Филозофски факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Филолошки факултет

Београд
Београд

Правни факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Технички факултет у Бору

Бор
Бор

Факултет заштите на раду

Ниш
Ниш

Факултет политичких наука

Београд
Београд

Медицински факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Природно-математички факултет

Нови Сад
Нови Сад

Факултет организационих наука

Београд
Београд

Грађевинско-архитектонски факултет

Ниш
Ниш

Филозофски факултет

Ниш
Ниш

Природно-математички факултет

Крагујевац
Крагујевац

Економски факултет

Ниш
Ниш

Факултет уметности

Звечан
Звечан