Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЗлатиборски округ
Година оснивања1987
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока пословно-техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Крагујевац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Крагујевaц
Крагујевац

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ СМЕРСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗДРАВСТВЕНА НЕГАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТУРИЗАМСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖИЊЕРСТВОСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије2 годинеСрпски
МАШИНСТВО: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И ТЕРМОТЕХНИКАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеСпецијалистичке студије2 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ТУРИЗАМ: МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И ЕКОТУРИЗАМСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока школа струковних студија Ужице

www.vpts.edu.rs
Трг Светог Саве 34
31000 Ужице
+381(0)31/512-013