Navigacija

Poziv za prijavu za stipendirane mobilnosti Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke

U okviru Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke, raspisan je konkurs za stipendirane mobilnosti za strane studente, doktorande, predavače na univerzitetima i umetnike koje se mogu realizovati na visokoškolskim ustanovama ili istraživačkim institucijama u Slovačkoj u akademskoj 2022/2023. godini. Kandidati koji se prijavljuju za mobilnosti u letnjem semestru 2022/2023. akademske godine, prijave podnose do 31. oktobra 2022. u 16 časova.

Studenti osnovnih studija koji su do momenta apliciranja završili bar dve i po godine studija i studenti master studija imaju mogućnost da se prijave za studentske razmene na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Slovačkoj u trajanju od jednog do dva semestra. Dodatno, stipendije za mobilnost na univerzitetima ili u istraživačkim institucijama su dostupne i doktorandima kojima se nudi mogućnost stipendiranog boravka u periodu od jednog do deset meseci. Stipendirani boravak u istom trajanju omogućen je i univerzitetskim profesorima, istraživačima i umetnicima koji svoju mobilnost mogu realizovati na institucijama koje se bave istraživanjem i razvojem.

Detaljne informacije o visini i obuhvatu stipendija i uslovima za prijavljivanje, kao i spisak neophodne prijavne dokumentacije mogu se pronaći u propozicijama konkursa

Prijavljivanje se vrši isključivo elektronski, a prijave se podnose na engleskom ili slovačkom jeziku, najkasnije do 31. oktobra u 16 časova za sve mobilnosti koje će se realizovati u letnjem semestru 2022/2023. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/370/logo_NSP-EN.png