Navigacija

Konkurs Fonda za mlade talente Republike Srbije za stipendiranje najboljih studenata u inostranstvu za 2022/2023. godinu

Fond za mlade talente Republike Srbije otvorio je konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2022/2023. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji (ili osobe sa statusom izbeglice i boravištem u Republici Srbiji), koji su u školskoj 2022/23. godini upisani na godinu studija drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na jednom od vodećih svetskih univerziteta.

Zainteresovani kandidati moraju imati najmanje jednu završenu godinu osnovnih akademskih studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji i položene sve ispite iz prethodnih godina studija. Dodatno, jedan od uslova konkursa je i prosečna ocena od najmanje 8,50 tokom osnovnih akademskih studija, kao i manje od navršenih 27 godina života (za studente studija drugog stepena), odnosno manje od navršenih 29 godina života (za studente trećeg stepena) na dan 15. septembra 2022. godine.

Tekst konkursa, spisak potrebne dokumentacije i obrasci za prijavu se mogu pronaći na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente. Konkurs je otvoren do 1. novembra 2022. godine.

Fond za mlade talente je od svog osnivanja 2008. godine do danas dodelio 5443 stipendije studentima koji su svoje studije nastavili u inostranstvu na najboljim svetskim univerzitetima.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/369/dositeja-logo.jpg