Navigacija

Konkurs za stipendirana gostujuća predavanja na Mađarskom univerzitetu javnih službi u oktobru 2022. godine

Mađarski univerzitet javnih službi otvorio je konkurs za prijave za jednonedeljne stipendirane dolazne mobilnosti gostujućih predavača iz inostranstva na ovom mađarskom univerzitetu u prvom semestru 2022/2023. godine u okviru Ludovika programa, na koji se mogu prijaviti i predavači sa visokoškolskih ustanova iz Srbije. Rok za prijave je 31. avgust 2022. godine.

Cilj ovog programa je da omogući razmenu ideja i dalju saradnju između predavača, istraživača i stručnjaka iz Centralne i Istočne Evrope sa kolegama na Mađarskom univerzitetu javnih službi u Budimpešti, putem jednonedeljne mobilnosti u svrhu održavanja predavanja i učešća u radionicama i stručnim diskusijama koje organizuju fakulteti ili istraživački instituti u sastavu ovog mađarskog univerziteta. Mobilnost gostujućih predavača se može realizovati u različitim disciplinama iz oblasti političkih nauka, vojnih nauka, studija o informacionom društvu, studija upravljanja katastrofama, sajber bezbednosti, javne uprave, studija nacionalne bezbednosti, međunarodnih studija, sprovođenja zakona, strateških studija, nauke o vodi, koje su detaljno navedene u tekstu konkursa.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati iz 22 zemlje Srednje, Istočne i Jugoistočne Evrope, uključujući Srbiju, koji poseduju visok nivo znanja engleskog jezika (C1) i međunarodno priznate nastavne, istraživačke ili profesionalne aktivnosti u jednoj od gore navedenih polja relevantnih za profil institucije domaćina.

Prijava, pored popunjenog aplikacionog formulara, mora da sadrži detaljan CV (uključujući spisak publikacija kandidata), detaljan plan rada (1.500 - 2.000 karaktera) sa posebnom pažnjom na predavanja/radionice koje će biti realizovane na mobilnosti, propratno pismo sa planovima za profesionalno umrežavanje i širenje rezultata nakon mobilnosti, kao i kontakt podatke tri referentne osobe (institucija, pozicija, imejl adresa, broj telefona).

Izabrani kandidati će provesti nedelju dana na Univerzitetu javnih službi u Budimpešti od 24. do 30. oktobra 2022. godine, održati javna predavanja i radionice na engleskom jeziku, učestvovati u konsultacijama sa kolegama i studentima univerziteta i u javnom životu univerziteta. Stipendija obuhvata pokrivene troškove puta, smeštaja i života, kao i honorar u visini od 1000 evra.

Detaljne i informacije o konkursu i prijave su moguće preko ove internet stranice, a kandidate se za dodatna pitanja mogu obratiti na imejl adresu: ludovika.scholars@uni-nke.hu

Mađarski univerzitet javnih službi je javna visokoškolska ustanova osnovana 2012. godine, objedinivši više ustanova sa tradicijom obrazovanja kadrova u oblasti javne uprave, vojne i policijske službe. Pored toga, ova ustanova funkcioniše i kao think-thank za javne službu, kroz organizaciju doktorskih programa, zajedničkih konferencija i istraživačkih aktivnosti.