Navigacija

Konkurs za stpendirano studiranje u Japanu u 2023.

Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije (eng. MEXT) Japana raspisalo je konkurs za dodelu stipendija stranim kandidatima koji žele da upišu osnovne studije, te studije drugog i trećeg stepena u ovoj dalekoistočnoj zemlji u 2023. godini. Rok za konkurisanje je 17. jun 2022. godine.

Dostupni su različiti studijski programi na osnovnim studijama, od društveno-humanističkih do prirodnih nauka. Tačan spisak studijskih programa na osnovnim studijama može se pronaći u smernicama za prijavljivanje na osnovne studije, koje se nalaze na portalu Study in Japan. Obavezno je testiranje japanskog i engleskog jezika, a od kandidata koji ne govore japanski jezik, a žele da studiraju na tom jeziku, očekuje se da u toku jedne pripremne godine pohađaju intenzivni kurs japanskog jezika kako bi se pripremili za studije na nekom od japanskih univerziteta. Kandidati koji već poseduju zadovoljavajuće znanje japanskog ili engleskog jezika i žele da studiraju na tom jeziku, ne moraju pohađati pripremnu godine. Detaljne informacije o uslovima i načinu prijavljivanja, visini i obuhvatu stipendija i pravilima programa mogu se pronaći u gore navedenim smernicama. Prijavni formulari i neophodna dokumentacija mogu se pronaći ovde.

Zainteresovani kandidati koji žele da se prijave za studije drugog ili trećeg stepena ili obavljanje istraživačkog rada na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Japanu mogu pronaći dodatne informacije o svim uslovima, procesu prijavljivanja, iznosu stipendija i pravilima programa u propozicijama konkursa za studije drugog i trećeg stepena. Prijavni formulari i neophodna dokumentacija mogu se pronaći ovde.

Prijavljivanje se vrši tako što se sva dokumentacija pošalje ambasadi Japana u Beogradu na sledeću adresu: Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd sa naznakom: ”Prijava za MEXT 2023”. Konkurs je otvoren do 17. juna 2022. godine.

Za dodatne informacije ili eventualne nedoumice, zainteresovani kandidati mogu poslati upit na imejl: culture@s1.mofa.go.jp.