Navigacija

Konkurs za stipendirane studije Kraljevine Maroka u 2023/2023 akademskoj godini

Agencija za međunarodnu saradnju Kraljevine Maroka (AMCI) je objavila konkurs za dodelu stipendija Vlade Kraljevine Maroka za osnovne, master i doktorske studije u toj zemlji u akademskoj 2022/2023. godini, na državnim visokoškolskim ustanovama, koje se izvode na francuskom ili arapskom jeziku. Planirano je da kandidatima iz Srbije bude dodeljeno 15 stipendija, a rok za prijaljivanje je 6. jul 2022. godine.

Kandidati bi svoje prijave trebalo da dostave Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koje će nakon toga izvršiti nominaciju prijava iz Srbije agenciji AMCI.

Stipendija iznosi 750 marokanskih dirhama (oko 75 američkih dolara) mesečno i isplaćuje se tokom 12 meseci. Stipendija može obuhvatiti i smeštaj i ishranu po beneficiranim cenama, za šta se kandidat posebno prijavljuje.

Za stipendiju se mogu prijaviti kandidati sa završenom srednjom školom (za upis na osnovne studije) ili odgovarajućim nivoom studija (za upis na više nivoe studija). Prijava za kandidate koji konkurišu za osnovne studije obuhvata popunjen aplikacioni formular, 2 overene fotokopije diplome ili uverenja o završenom srednjem obrazovanju sa prepisom ocena, 2 izvoda iz matične knjige rođenih, 2 fotokopije pasoša, potvrdu o neosuđivanosti/nekažnjavanosti, potvrdu o zdravstvenom stanju izdatu od strane državne zdravstvene ustanove, kao i 2 skorije fotografije kandidata. U prijavu za master ili doktorske studije pored gorenavedenih dokumenata je potrebno priložiti i overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenom prethodnom nivou studija, kao i kopiju diplomskog ili master rada. Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da pribave studentsku vizu.

U slučaju prijave za osnovne studije, kandidat može imati između 19 i 23 godine. Prilikom prijave za master ili doktorske studije potrebno je navesti spisak željenih visokoškolskih ustanova i studijskih programa, za šta se kandidati pozivaju da konsultuju internet sajt www.enssup.gov.ma kao i stranice samih ustanova. Svim zainteresovanima od pomoći može biti i ova stranica, na kojoj se nalaze publikacije AMCI agencije.

Celokupan tekst konkursa sa aplikacionim formularom  i tačnom adresom na koju se dostavljaju prijave je dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.