Navigacija

Takmičenje za kratku priču mladih autora u okviru 21. Festivala evropske kratke priče

U okviru 21. Festivala evropske kratke priče, koji se održava od 5. do 10. juna u Zagrebu i Zadru (Hrvatska), raspisan je onlajn konkurs za najbolju kratku priču mladih autora na temu “Promene”. Konkurs je otvoren od 22. aprila do 22. maja 2022. godine, a na njega se mogu prijaviti mladi od 18 do 30 godina, koji pišu na nekom od jezika regiona, uključujući i srpski.

Ovogodišnje izdanje festivala je posvećeno refleksiji na globalne promene koje su zadesile svet u proteklih par godina, a učesnici se pozivaju da napišu kratku priču inspirisanu ličnim doživljajem promena koje su proživeli. Svaki autor/ka može poslati najviše dve priče, a biće prihvaćene isključivo priče koje prethodno nisu objavljivane. Priče je potrebno poslati na kontakt@europeanshortstory.org do 22. maja u 23:59. Detaljnije informacije o uslovima konkursa i instrukcijama je moguće naći na ovoj stranici.

Autori prve tri nagrađene priče će dobiti novčanu nagradu, a njihove priče će biti prevedene na engleski jezik i objavljene na Evropskom portalu za mlade. Osim toga, svi finalisti će biti pozvani na završno veče festivala u Zagrebu, gde će biti proglašeni pobednici.