Navigacija

Konkursi zadužbina i fondacija Univerziteta u Beogradu za stipendiranje studenata

Nekoliko zadužbina i fondacija Univerziteta u Beogradu objavilo je konkurse za stipendiranje studenata Univerziteta u akademskoj 2021/2022. godini. U zavisnosti od konkretne fondacije i zadužbine, konkursi su namenjeni studentima različitih oblasti studija, a mogu se razlikovati i drugi uslovi za prijavu, kao i kriterijumi izbora. Konkursi su otvoreni mesec dana, a rokovi za prijavu ističu u toku novembra i decembra.

Konkurse su raspisali:

Stipendije većine fondacija i zadužbina o kojima je reč se dodeljuju za vremenski period od 10 meseci u mesečnom iznosu od 10.000 dinara.

Rok, način, uslovi i dokumentacija za prijavu, kriterijumi selekcije, kao i kontakti za dodatne informacije, detaljno su opisani u Odlukama o raspisivanju konkursa odnosnih fondacija i zadužbina na navedenim internet stranicama Univerziteta u Beogradu.