Navigacija

Međunarodno takmičenje za mlade Shoot by Youth

Mladima uzrasta od 15 do 25 nudi se mogućnost učestvovanja u međunarodnom takmičenju za mlade Shoot by Youth čiji je cilj podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća mladih u lokalnoj zajednici. Pravo učestvovanja u takmičenju imaju timovi od 3 do 5 mladih osoba iz Bugarske, Hrvatske, Nemačke, Rumunije i Srbije. Učesnici takmičenja treba da identifikuju jedan aktuelan problem u njihovom gradu ili regionu, osmisle kreativno rešenje problema i sve to predstave u kratkom videu u trajanju od 3-5 minuta. Ovi mikrorojekti se mogu baviti bilo kojom od navedenih tema: kultura, društvo, životna sredina i mladi. Kratke videe je potrebno postaviti na neku onlajn platformu za video sadržaje, poput YouTube, Vimeo i slično. Video zapis mora odgovarati tehničkim zahtevima takmičenja. Bliže informacije o uslovima učešća i instrukcije za kreiranje videa dostupne su na zvaničnoj internet stranici takmičenja Shoot by Youth.

Za pobednike su predviđene vredne nagrade: 500 evra u dinarskoj protivvrednosti za realizaciju projekta, kao i novčana nagrada za članove time u iznosu od 500 evra tima i mogućnost učešća na drugim događajima za mlade u zemljama dunavskog regiona. Prijave se podnose elektronski, najkasnije do 15. avgusta ove godine.