Navigacija

Konkurs za dodelu stipendija za studiranje u Italiji u 2021/2022. godini

Ministarstvo za spoljne poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije raspisalo je konkurs za dodelu 42 meseca stipendija srpskim državljanima za akademsku 2021/2022. godinu. Mesečni iznos stipendije koja se može dodeliti za period od 9, 6 ili 3 meseca je u vrednosti od 900,00 evra. Stipendije je moguće dodeliti samo za sledeće studijske programe:

  • dvogodišnji master programi (“lauree magistrali”);
  • studijski programi na umetničkim akademijama u okviru institucije “AFAM”;
  • doktorske studije;
  • istraživačke projekte u saradnji sa italijanskim mentorom;
  • kurseve italijanskog jezika.

Bliže informacije o pozivu za dodelu stipendija dostupne su propozicijama konkursa. Konkurs je objavljen i na portalu koji je posvećen stipendijama “Study in Italy” (https://studyinitaly.esteri.it). Na tom istom portalu će biti dostupne sve korisne informacije za one studente koji budu odabrani za stipendiju, uključujući i uputstva za upis na odabrani univerzitet, tromesečni način isplate stipendije, kao i osiguranje. Konkurs je otvoren do 13. jula u 14.00 časova po italijanskom vremenu, a kandidature podnete posle ovog roka neće biti uzete u obzir.

Evaluaciju i selekciju kandidata će obaviti Ambasada Italije u Beogradu na osnovu sledećih kriterijuma: biografije kandidata, jezičkih kompetencije i obavljenog intervjua (uz poštovanje lokalnih propisa u vezi sa pandemijom COVID-19).