Navigacija

Stipendije za studiranje u Islamskoj Republici Iran u akademskoj 2021/2022. godini

Ministarstvo nauke, istraživanja i tehnologije Islamske Republike Iran raspisalo je konkurs za dodelu stipendija za studiranje na osnovnim, master i doktorskim studijama u Iranu u akademskoj 2021/2022. godini. Rok za prijavu nije preciziran, ali se ohrabruju ranije prijave s obzirom da nova akademska godina u Iranu počinje 20. septembra.

U prvom koraku prijave, potrebno je da se kandidati registruju na portalu Direkcije za studente Ministarstva nauke, istraživanja i tehnologije Islamske Republike Iran na sledećoj adresi: http://saorg.ir:8081/. Detaljne instrukcije za prijavu su navedene u propozicijama konkursa koje su dostupne na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, u odeljku ”Konkursi i javni pozivi stranih vlada i fondacija”. Tražene dokumente je potrebno overiti od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, kao i od strane konzularnog odeljenja Ambasade Islamske Republike Iran, a potom ih skenirati i dodati na platformu. Za više informacija o postupku prijavljivanja, kao i visini i obuhvatu stipendije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti na imejl iranemb.beg@mfa.gov.ir, ili kontakt osobi u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije na imejl jelena.pazun@mpn.gov.rs.