Navigacija

Konkurs za stipendirane studije Kraljevine Maroka u 2020/2021. godini

Agencija za međunarodnu saradnju Kraljevine Maroka (AMCI) objavila je konkurs za dodelu stipendija Vlade Kraljevine Maroka za osnovne, master i doktorske studije u toj zemlji u akademskoj 2020/2021. godini, na državnim visokoškolskim ustanovama, koje se izvode na francuskom ili arapskom jeziku. Planirano je da kandidatima iz Srbije bude dodeljeno do 15 stipendija, a rok za prijaljivanje je 17. avgust 2020. godine.

Kandidati bi svoje prijave trebalo da dostave Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koje će nakon toga izvršiti nominaciju prijava iz Srbije agenciji AMCI.

Stipendija iznosi 750 marokanskih dirhama (oko 75 američkih dolara) mesečno i isplaćuje se tokom 12 meseci. Stipendija može obuhvatiti i smeštaj i ishranu po beneficiranim cenama, za šta se kandidat posebno prijavljuje.

Za stipendiju se mogu prijaviti kandidati sa završenom srednjom školom (za upis na osnovne studije) ili odgovarajućeg nivoa studija (za upis na više nivoe studija). S obzirom na to da se najveći broj studijskih programa u Maroku izvodi na franscuskom jeziku, stipendisti koji njime ne vladaju će tokom akademske 2020/2021. godine pohađati pripremni program učenja jezika u AMCI međunarodnom centru u Rabatu, nakon čega će moći da započnu studije. Akademska godina u Maroku počinje 15. septembra.

Prijava obhvata popunjen aplikacioni formular, 2 fotokopije diplome o završenom srednjem obrazovanju, sa prepisom ocena, 2 fotokopije diplome ili uverenja o završenom prethodnom nivou studija (za kandidate za master ili doktorske studije), 2 izvoda iz matične knjige rođenih, 2 fotokopije pasoša, potvrdu o neosuđivanosti/nakažnjavanosti, kao i 2 skorije fotografije kandidata. Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da pribave studentsku vizu i plate 90 dolara za troškove upisa.

U slučaju prijave za osnovne studije, kandidat može imati između 19 i 23 godine. Prilikom prijave za master ili doktorske studije potrebno je navesti spisak željenih visokoškolskih ustanova i studijskih programa, za šta se kandidati pozivaju da kosultuju internet sajt www.enssup.gov.ma kao i stranice samih ustanova. Svim zainteresovanima od pomoći može biti i Vodič za strane studente u Maroku.

Celokupan tekst konkursa sa aplikacionim formularom  i tačnom adresom na koju se dostavljaju prijave, dostupan je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (odeljak „Stipendije stranih vlada i fondacija 2020. godine”).