Navigacija

Konkurs Državne agencije za razvoj obrazovanja (SEDA) za obavljanje istraživanja u Republici Letoniji

 

Državna agencija za razvoj obrazovanja Republike Letonije (SEDA) raspisala je konkurs za stipendiranje istraživača postdoktoranada za obavljanje istraživačkih aktivnosti u Republici Letoniji. Rok za prijavu je 20. jul. 2020.

Konkurs je namenjen kandidatima koji su doktorske studije završili najkasnije 10 godina pre roka za podnošenje prijave za istraživanje. Istraživanja se mogu sprovoditi u naučnim ustanovama ili preduzećima koja su registrovana kod odgovarajućih tela Republike Letonije. Zainteresovani kandidati samostalno pronalaze istraživačku organizaciju u Republici Letoniji i zajedno sa institucijom na kojoj će realizovati istraživačke aktivnosti podnose i pripremaju prijavu. Trajanje istraživanja ograničeno je na 30 meseci. Detaljne informacije o dostupnim oblastima istraživanja, pravilima i načinu selekcije, kao i o metodologiji za pripremu predloga istraživanja, mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Državne agencije za razvoj obrazovanja Republike Letonije. Više o samom programu stipendija za postdoktorande dostupno je ovde.

Programom se predviđa zaposlenje sa punim radnim vremenom za sve uspešne kandidate, uz odgovarajuću mesečnu novčanu naknadu. Programom su takođe pokriveni administrativni i drugi troškovi istraživanja. Korisne informacije o obuhvatu i visini grantova dostupne su na gore navedenom veb-sajtu Državne agencije za razvoj obrazovanja Letonije. Na istom sajtu se mogu pronaći i kontakt informacije za sva dodatna pitanja. Prijave se podnose elektronski, najkasnije do 20. jula.


Photo: http://viaa.gov.lv/eng

Slike

  • /uploads/attachment/vest/191/logo_eng_vertical.png