Navigacija

Stipendije Nacionalne agencije za akademsku razmenu Poljske za akademsku 2020/2021. godinu

Kroz Program razmene studenata i istraživača u okviru bilateralne saradnje, Nacionalna agencija za akademsku razmenu Republike Poljske ponudila je stipendije visokoobrazovanim kandidatima iz Srbije za obavljanje staža u trajanju od jednog do devet meseci, kao i za jednosemestralne razmene u svrhu studiranja za 10 studenata na osnovnim i master studijama.

Tekst i propozicije konkursa, kao i prijavni formular dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Uz prijavni formular, neophodno je podneti i dodatnu dokumentaciju prilikom prijavljivanja. Spisak potrebne dokumentacije može se pronaći u gore navedenim propozicijama konkursa.

Prijavljivanje se vrši slanjem dokumentacije na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, 6. sprat, krilo C, kancelarija 24 – sa naznakom: Za konkurs „Stipendije Vlade Republike Poljske/NAWA“. Rok za dostavljanje dokumentacije je 25. maj 2020. godine. Više informacija dostupno je na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u odeljku ”Stipendije stranih vlada i fondacije 2020. godine”.