Navigacija

Stipendije Republike Grčke za 2019/2020. godinu

Direktorat za obrazovne i kulturne poslove Republike Grčke otvorio je konkurs za stipendije namenjene stranim državljanima za osnovne i poslediplomske studije na grčkim univerzitetima za 2019/2020. godinu. Rok za prijave je 25. jul 2019. godine.

U okviru programa stipendiraju se dve godine osnovnih studija (uz mogućnost produžetka), kao i tri godine master i doktorskih studija (uz mogućnost produžetka od jedne godine), kao i jedna godina pre otpočinjanja studija u cilju učenja i sticanja odgovarajućeg sertifikata grčkog jezika. Kandidati se obavezuju da se po završetku studija vrate u matične zemlje na period ne kraći od tri godine.

Stipendija obuhvata mesečni iznos od 368 evra, naknadu troškova preseljenja u iznosu od 700 evra, besplatne udžbenike (osim za kurs jezika), kao i besplatnu hitnu medicinsku negu u državnim bolnicama.

Detaljnije informacije o uslovima i konkursnoj dokumentaciji, kao i prijavni formulari, dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (odeljak: Stipendije stranih vlada i fondacija 2019. godine).

Prijavljivanje se vrši slanjem dokumentacije na adresu: Ambasada Republike Grčke, Francuska br. 33, 11000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za stipendije Republike Grčke za akademsku 2019/2020. godinu”.