Navigacija

Erazmus+ kreditna mobilnost

Mobilnosti u okviru Erazmus+ programa funkcionišu po principu bilateralnosti. To praktično znači da se visokoškolska institucija iz Srbije i neki univerzitet iz partnerske zemlje povežu posebnim ugovorom i na taj način omoguće i osiguraju međusobne razmene svojih studenata, ali i osoblja zaposlenog na tim institucijama. Osim što se omogućava mobilnost, tim ugovorom se definišu i studijske oblasti u kojima će institucije razmenjivati studente, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata tokom trajanja razmene. Važno je naglasiti da svaka visokoškolska institucija iz Srbije može da potpiše više takvih ugovora o saradnji sa različitim univerzitetima partnerskih zemalja, što znači da studenti imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju mobilnosti.

Zemlje koje učestvuju u Erazmus+ programu dele se na programske (programme countries)  i partnerske (partner countries). U programske zemlje spadaju zemlje Evropske unije, Island, Norveška, Luksemburg, Makedonija i Turska, a u partnerske zemlje sve ostale zemlje kojima je otvoreno učešće u programu. Srbija je trenutno partnerska zemlja, kao deo regiona Zapadnog Balkana.

 

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?

Za studente, ova mobilnost podrazumeva boravak i studiranje u trajanju od jednog ili dva semestra, u okviru kojeg se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji.

 

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Ove stipendije podrazumevaju automatski pokrivene sve troškove školarine, obezbeđuju iznose za plaćanje putnih troškova, a često podrazumevaju i pokriveno zdravsteno osiguranje. Uz to, podrazumevaju i iznos stipendije koji je namenjen za pokrivanje troškova života. Stipendije za pokrivanje troškova života studenti dobijaju na mesečnom nivou, a iznosi zavise od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje i dati su u sledećoj tabeli:

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

mesečni iznos stipendije

Danska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška

900 €

Belgija, Češka, Nemačka, Grčka, Španija, Hrvatska, Kipar, Luksemburg, Holandija, Portugal, Slovenija, Island, Turska

850 €

Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunija, Slovačka, Makedonija

800 €

 

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova (i za studente i za nastavno i administrativno osoblje) takođe su unapred određeni i variraju zavisno od rastojanja od mesta boravka do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija, i to posmatrajući razdaljinu u jednom smeru, a odgovarajući iznos dat u tabeli predviđen je za pokrivanje troškova povratne karte:

rastojanje u kilometrima
(u jednom smeru)

iznos po učesniku
(za povratnu kartu)

100-499

180 €

500-1.999  

 275 €

2.000-2.999

360 €

3.000-3.999

 530 €

4.000-7.999

820 €

8.000 i više 

1.100 €

 

Uslovi za prijavu

Neophodno je da kandidat bude upisan na visokoškolsku instituciju koja ima potpisan sporazum sa drugom visokoškolskom institucijom na kojoj će se mobilnost realizovati. Uz to, neophodno je da je student završio prvu godinu osnovnih studija pre prijavljivanja. Svi ostali eventualni uslovi definišu se samim konkursom koji objavljuju visokoškolske institucije i putem kojeg se studenti prijavljuju za mobilnost.

 

Na kojim visokoškolskim institucijama se može realizovati Erazmus+ mobilnost?

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim institucijama sa kojima visokoškolska institucija studenta u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor. Spisak tih institucija najbolje je proveriti sa osobom zaduženom za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta studenta ili u Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta.

 

Način prijave

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i visokih škola, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (studentima ili osoblju ili i jednima i drugima) i za koji nivo (godinu) studija su razmene predviđene, a zatim se definišu trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

 

Konkursni rokovi

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar ili jednu školsku godinu pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih institucija.
U narednom periodu se očekuje sve više otvorenih poziva za što veći broj mobilnosti koje će se realizovati na nekom od univerziteta iz partnerskih zemalja Erazmus+ programa.

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:
• CV,
• motivaciono pismo,
• pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
• diploma (uverenje o diplomiranju),
• transkript ocena,
• sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave (često engleski; ipak, za razmenu na nivou osnovnih studija neretko se nastava izvodi na jeziku države u kojoj se univerzitet nalazi, te je potreban sertifikat o poznavanju tog jezika);
• ugovor o učenju (learning agreement) – potpisan od studenta i obe visokoškolske institucije, u kojem se definišu predmeti koje će student na razmeni slušati i polagati i koji će mu biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji;
• plan istraživanja (research plan) – važi za studente doktorskih studija, ukoliko se na mobilnosti ne slušaju predavanja, već realizuje istraživačka aktivnost.

 

Za više informacija, posetite sajt Erazmus+ programa u Srbiji.