Навигация

Программы

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Колубарский округ
сербский и немецкий

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Пиротский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Пчиньский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Нишавский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Нишавский округ
сербский и немецкий

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Колубарский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Сремский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Средне-Банатский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Сремский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Западно-Бачский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Сремский округ
сербский

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАџИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Расинский округ
сербский

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Шумадийский округ
сербский

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Нишавский округ
сербский

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Рашский округ
сербский

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Моравичский округ
сербский

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Колубарский округ
сербский

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Северно-Банатский округ
венгерский

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский