Навигация

Программы

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Рашский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Рашский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Рашский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Рашский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Рашский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Моравичский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Моравичский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА „КЊАЗ МИЛОШ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Моравичский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Расинский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Расинский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Расинский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Мачванский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Мачванский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Мачванский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Мачванский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Мачванский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Мачванский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Колубарский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Колубарский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Колубарский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский