Навигация

Программы

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Северно-Бачский округ
сербский

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Северно-Бачский округ
венгерский

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИћ ЗМАЈ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Южно-Бачский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Шумадийский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Нишавский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИћ ЗМАЈ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Южно-Бачский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Западно-Бачский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Борский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАџИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Мачванский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Шумадийский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Нишавский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Заечарский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Мачванский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИћ ЗМАЈ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Южно-Бачский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИћ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Шумадийский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Нишавский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Колубарский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА „ДЕВЕТИ МАЈ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
Нишавский округ
сербский

УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”

Средняя школа - Общее среднее образование
4 года
г. Белград
сербский