Навигација

Програми

КУВАР

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА ЕКОНОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Топлички округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КУВАР

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМИЈУ ,,УТЕ“

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Мађарски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КУВАР

ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР” СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Словачки

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КУВАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски

КУВАР

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА – БОГАТИћ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА МИОНИЦА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КУВАР

СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Топлички округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КУВАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски