Навигација

Програми

ОПШТЕ ПРАВО

Правни факултет за привреду и правосуђе | Универзитет Привредна академија

Мастер студије - Академске
1 година
Јужнобачки округ
Српски
ОПШТЕ ПРАВО је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду.

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СЕНћАНСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Мађарски

ОПШТИ ТИП

СЕНћАНСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Мађарски

ОПШТИ ТИП

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Румунски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Словачки

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Русински

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИћ ЗМАЈ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Мађарски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР” СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Словачки