Навигација

Програми

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Моравички округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „МАРКО ТАЈЧЕВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ВУКДРАГОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – РАНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА – СУБОТИЦА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КОЊОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА – СУБОТИЦА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Рашки округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЦРКВЕНА МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА – СУБОТИЦА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Рашки округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ВУКДРАГОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Косовски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Косовскопоморавски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Град Београд
Српски