Navigation

Programmes

PEKAR

TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA I POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „DESPOT ĐURAĐ”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Podunavlje
serbe

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ZA UČENIKE OŠTEćENOG SLUHA I GOVORA „11. MAJ”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Pomoravlje
serbe

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka septentrionale
serbe et hongrois

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLA ZA OŠTEćENE SLUHOM – NAGLUVE „STEFAN DEČANSKI”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
La Ville de Belgrade
serbe

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA – FUTOG

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „JOSIF PANČIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat méridional
serbe

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Pomoravlje
serbe

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLjOPRIVREDNO-ŠUMARSKA ŠKOLA „JOSIF PANČIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Pčinja
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA „SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIKA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Rasina
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district du Banat central
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district du Banat méridional
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „JOSIF PANČIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district du Banat méridional
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bačka septentrionale
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bačka septentrionale
hongrois

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bačka occidentale
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA – FUTOG

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA „STEVAN PETROVIć BRILE”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Syrmie
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
La Ville de Belgrade
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA PKB

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
La Ville de Belgrade
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA „KRALj PETAR PRVI”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Šumadija
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SVILAJNAC

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Pomoravlje
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SONjA MARINKOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Braničevo
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA I POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „DESPOT ĐURAĐ”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Podunavlje
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „LjUBO MIćIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Zlatibor
serbe