Navigation

Programmes

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Raška District
Serbian
GIMNAZIJA

OPŠTI TIP

SREDNjA ŠKOLA

Secondary - General secondary education
4 years
Bor District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA „MILE ARSENIJEVIć BANDERA”

Secondary - General secondary education
4 years
Bor District
Serbian
GIMNAZIJA „MILE ARSENIJEVIć BANDERA”

OPŠTI TIP

NEGOTINSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Bor District
Serbian
NEGOTINSKA GIMNAZIJA

OPŠTI TIP

SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

Secondary - General secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
GIMNAZIJA

OPŠTI TIP

KNjAŽEVAČKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
KNjAŽEVAČKA GIMNAZIJA

OPŠTI TIP

SREDNjA ŠKOLA „BRANISLAV NUŠIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „BRANISLAV NUŠIć”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Pčinja District
Bulgarian
GIMNAZIJA

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Pčinja District
Serbian
GIMNAZIJA

OPŠTI TIP

SREDNjA ŠKOLA „SEZAI SUROI”

Secondary - General secondary education
4 years
Pčinja District
Albanian
SREDNjA ŠKOLA „SEZAI SUROI”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA „SKENDERBEU”

Secondary - General secondary education
4 years
Pčinja District
Albanian
GIMNAZIJA „SKENDERBEU”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA „SKENDERBEU”

Secondary - General secondary education
4 years
Pčinja District
Serbian
GIMNAZIJA „SKENDERBEU”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Pčinja District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

Secondary - General secondary education
4 years
Pirot District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

Secondary - General secondary education
4 years
Pirot District
Bulgarian
GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

OPŠTI TIP

SREDNjA ŠKOLA

Secondary - General secondary education
4 years
Toplica District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA „DEVETI MAJ”

Secondary - General secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
GIMNAZIJA „DEVETI MAJ”

OPŠTI TIP

STRUČNA ŠKOLA „DUŠAN TRIVUNAC DRAGOŠ”

Secondary - General secondary education
4 years
Kosovo District
Serbian
STRUČNA ŠKOLA „DUŠAN TRIVUNAC DRAGOŠ”

OPŠTI TIP

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA „JOVAN CVIJIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Kosovo District
Serbian
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA „JOVAN CVIJIć”

OPŠTI TIP

GIMNAZIJA GORAŽDEVAC – DELATNOST VAN SEDIŠTA – OSOJANE

Secondary - General secondary education
4 years
Peć District
Serbian
GIMNAZIJA GORAŽDEVAC – DELATNOST VAN SEDIŠTA – OSOJANE

OPŠTI TIP GIMNAZIJE

SREDNjA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" SA DOMOM UČENIKA

Secondary - General secondary education
4 years
Pirot District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA

OPŠTI TIP - SPORTSKO ODELjENjE

GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE „DEŽE KOSTOLANjI”

Secondary - General secondary education
4 years
North Bačka District
Hungarian
GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE „DEŽE KOSTOLANjI”

PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER

GIMNAZIJA „BORA STANKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Nišava District
English and Serbian
GIMNAZIJA „BORA STANKOVIć”

PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER

GIMNAZIJA „BORA STANKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
GIMNAZIJA „BORA STANKOVIć”