Navigation

Programmes

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
West Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Rasina District
Serbian
PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNOART BEOGRAD – ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
TEHNOART BEOGRAD – ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

ŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
ŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Podunavlje District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

MAŠINSKA ŠKOLA „PANČEVO”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
MAŠINSKA ŠKOLA „PANČEVO”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA „MILETA NIKOLIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILETA NIKOLIć”

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

SAOBRAćAJNO-TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
SAOBRAćAJNO-TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO

ŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
ŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE GRAFIČKIH PROIZVODA

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE GRAFIČKIH PROIZVODA

GRAFIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GRAFIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

SREDNjA GRAĐEVINSKA I DRVOPRERAĐIVAČKA STRUČNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
West Bačka District
Serbian
SREDNjA GRAĐEVINSKA I DRVOPRERAĐIVAČKA STRUČNA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

TEHNIČKA ŠKOLA „DRVO ART”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „DRVO ART”

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

ŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
ŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

POLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Rasina District
Serbian
POLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU

POLITEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
North Bačka District
Serbian
POLITEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU

ŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
ŠUMARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA

TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU

TEHNIČKA ŠKOLA „DRVO ART”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „DRVO ART”

TEHNIČAR ZA POLIMERE

HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA „UROŠ PREDIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Central Banat District
Serbian
HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA „UROŠ PREDIć”