Navigation

Programmes

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
West Bačka District
Serbian
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA VALjEVO

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Kolubara District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA VALjEVO

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „RADOŠ JOVANOVIć SELjA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Toplica District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „RADOŠ JOVANOVIć SELjA”

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
North Bačka District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Banat District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIć”

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „ŠUMATOVAC”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „ŠUMATOVAC”

RUKOVALAC – MEHANIČAR POLjOPRIVREDNE TEHNIKE

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „JOSIF PANČIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Banat District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „JOSIF PANČIć”

RUKOVALAC MEHANIZACIJOM U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI

TEHNIČKA ŠKOLA „KOLUBARA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „KOLUBARA”

RUKOVALAC MEHANIZACIJOM U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”, OBILIć – PRILUŽJE

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Kosovo District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”, OBILIć – PRILUŽJE

RUKOVALAC POSTROJENjIMA ZA DOBIJANjE NAFTE I GASA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Central Banat District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

RUKOVALAC SREDSTVIMA UNUTRAŠNjEG TRANSPORTA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Podunavlje District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

SANITARNO – EKOLOŠKI TEHNIČAR

TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pomoravlje District
Serbian
TEHNOLOŠKA ŠKOLA

SANITARNO – EKOLOŠKI TEHNIČAR

MEDICINSKA ŠKOLA „DR MIŠA PANTIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Kolubara District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA „DR MIŠA PANTIć”

SANITARNO – EKOLOŠKI TEHNIČAR

MEDICINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA

SANITARNO–EKOLOŠKI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Kosovska Mitrovica District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA

SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR

TEHNIČKA ŠKOLA „IVAN SARIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
North Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „IVAN SARIć”

SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR

SAOBRAćAJNA ŠKOLA „PINKI”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
SAOBRAćAJNA ŠKOLA „PINKI”

SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR

ŽELEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
ŽELEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA

SCENSKI MASKER I VLASULjAR

ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE

SERVIR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM „VUK KARAdžIć”

Secondary - Vocational secondary education
2 years
West Bačka District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM „VUK KARAdžIć”

SERVIR

SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
2 years
Mačva District
Serbian
SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA

SITOŠTAMPAR

GRAFIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
GRAFIČKA ŠKOLA

SITOŠTAMPAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM „SVETI SAVA”

Secondary - Vocational secondary education
2 years
Belgrade District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM „SVETI SAVA”

SLUŽBENIK U BANKARSTVU I OSIGURANjU

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA