Navigation

Programmes

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „ŠUMATOVAC”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „ŠUMATOVAC”

PEKAR

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA PRIŠTINA – LEŠAK

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Kosovska Mitrovica District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA PRIŠTINA – LEŠAK

PEKAR

SREDNjA ŠKOLA „ŽIKICA DAMNjANOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Podunavlje District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „ŽIKICA DAMNjANOVIć”

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA PKB

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA PKB

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „RADOŠ JOVANOVIć SELjA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Toplica District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „RADOŠ JOVANOVIć SELjA”

PEKAR

HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA „UROŠ PREDIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Central Banat District
Serbian
HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA „UROŠ PREDIć”

PEKAR

SREDNjA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „RAJKO BOSNIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Bor District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „RAJKO BOSNIć”

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VESELIN NIKOLIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Rasina District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VESELIN NIKOLIć”

PEKAR

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
North Bačka District
Serbian
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

PEKAR

POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA

PEKAR

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Rasina District
Serbian
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

PEKAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
West Bačka District
Serbian
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA

PEKAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ŠABAC

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Mačva District
Serbian
SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ŠABAC

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „LjUBO MIćIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Zlatibor District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „LjUBO MIćIć”

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ZA UČENIKE OŠTEćENOG SLUHA I GOVORA „11. MAJ”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Pomoravlje District
Serbian
ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ZA UČENIKE OŠTEćENOG SLUHA I GOVORA „11. MAJ”

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLA ZA OŠTEćENE SLUHOM – NAGLUVE „STEFAN DEČANSKI”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
ŠKOLA ZA OŠTEćENE SLUHOM – NAGLUVE „STEFAN DEČANSKI”

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
North Bačka District
Serbian and Hungarian
ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

PLASTIČAR

OBRAZOVNO-VASPITNI CENTAR

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Kolubara District
Serbian
OBRAZOVNO-VASPITNI CENTAR

PODOPOLAGAČ

TEHNIČKA ŠKOLA „RADOJE LjUBIČIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Zlatibor District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „RADOJE LjUBIČIć”

POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLA SA DOMOM ZA UČENIKE OŠTEćENOG SLUHA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Šumadija District
Serbian
ŠKOLA SA DOMOM ZA UČENIKE OŠTEćENOG SLUHA

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „JOSIF PANČIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Banat District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „JOSIF PANČIć”

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA – FUTOG

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA – FUTOG