Navigation

Programmes

PEDIKIR I MANIKIR

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Hungarian
TEHNIČKA ŠKOLA

PEDIKIR I MANIKIR

SREDNjA ŠKOLA „LUKIJAN MUŠICKI”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „LUKIJAN MUŠICKI”

PEDIKIR I MANIKIR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
North Bačka District
Serbian and Hungarian
ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

PEDIKIR I MANIKIR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

SPECIJALNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „BUBANj”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
SPECIJALNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „BUBANj”

PEKAR

SREDNjA ŠKOLA „SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIKA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Rasina District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIKA

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VUKAŠIN MARKOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Šumadija District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VUKAŠIN MARKOVIć”

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Banat District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC”

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SONjA MARINKOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Braničevo District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SONjA MARINKOVIć”

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

PEKAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „MILOŠ CRNjANSKI”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
North Banat District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „MILOŠ CRNjANSKI”

PEKAR

TEHNIČKA ŠKOLA „PAVLE SAVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „PAVLE SAVIć”

PEKAR

TEHNIČKA ŠKOLA „23. MAJ”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Banat District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „23. MAJ”

PEKAR

HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA ŠKOLA

PEKAR

PREHRAMBENO-HEMIJSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
PREHRAMBENO-HEMIJSKA ŠKOLA

PEKAR

HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNjA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
North Banat District
Hungarian
HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNjA ŠKOLA

PEKAR

TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA I POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „DESPOT ĐURAĐ”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Podunavlje District
Serbian
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA I POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „DESPOT ĐURAĐ”

PEKAR

OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „9, MAJ”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Central Banat District
Serbian
OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „9, MAJ”

PEKAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA „STEVAN PETROVIć BRILE”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Srem District
Serbian
SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA „STEVAN PETROVIć BRILE”

PEKAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

PEKAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Jablanica District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „RADIVOJ POPOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Srem District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „RADIVOJ POPOVIć”

PEKAR

TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Pomoravlje District
Serbian
TEHNOLOŠKA ŠKOLA

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „BRATSTVO”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Hungarian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „BRATSTVO”

PEKAR

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Bor District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA