Navigation

Programmes

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU

GIMNAZIJA „JOVAN JOVANOVIć ZMAJ”

Secondary - General secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
GIMNAZIJA „JOVAN JOVANOVIć ZMAJ”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU

ZEMUNSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
ZEMUNSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Raška District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

Secondary - General secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

ŠESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
ŠESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „PATRIJARH PAVLE”

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GIMNAZIJA „PATRIJARH PAVLE”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Moravica District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

DEVETA GIMNAZIJA „MIHAILO PETROVIć ALAS”

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
DEVETA GIMNAZIJA „MIHAILO PETROVIć ALAS”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA PIROT

Secondary - General secondary education
4 years
Pirot District
Serbian
GIMNAZIJA PIROT

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

PALANAČKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Podunavlje District
Serbian
PALANAČKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Raška District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Raška District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

NEGOTINSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Bor District
Serbian
NEGOTINSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Toplica District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
North Bačka District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Podunavlje District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „STEVAN PUZIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Srem District
Serbian
GIMNAZIJA „STEVAN PUZIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

UŽIČKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
UŽIČKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE „BOLjAI”

Secondary - General secondary education
4 years
North Banat District
Hungarian
GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE „BOLjAI”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

VALjEVSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Kolubara District
Serbian
VALjEVSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Pomoravlje District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Pomoravlje District
Serbian
GIMNAZIJA