Navigation

Programmes

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA PIROT

Secondary - General secondary education
4 years
Pirot District
Serbian
GIMNAZIJA PIROT

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

ALEKSINAČKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
ALEKSINAČKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „DEVETI MAJ”

Secondary - General secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
GIMNAZIJA „DEVETI MAJ”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „VELjKO PETROVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
West Bačka District
Serbian
GIMNAZIJA „VELjKO PETROVIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Raška District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Jablanica District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „UROŠ PREDIć”

Secondary - General secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
GIMNAZIJA „UROŠ PREDIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Podunavlje District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
North Bačka District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

SREDNjA ŠKOLA „LUKIJAN MUŠICKI”

Secondary - General secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „LUKIJAN MUŠICKI”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

VALjEVSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Kolubara District
Serbian
VALjEVSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „JAN KOLAR” SA DOMOM UČENIKA

Secondary - General secondary education
4 years
South Bačka District
Slovak
GIMNAZIJA „JAN KOLAR” SA DOMOM UČENIKA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Rasina District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

Secondary - General secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

DEVETA GIMNAZIJA „MIHAILO PETROVIć ALAS”

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
DEVETA GIMNAZIJA „MIHAILO PETROVIć ALAS”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETI SAVA”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Toplica District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Raška District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „DUŠAN VASILjEV”

Secondary - General secondary education
4 years
North Banat District
Serbian
GIMNAZIJA „DUŠAN VASILjEV”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

TREćA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
TREćA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA „BORA STANKOVIć”

Secondary - General secondary education
4 years
Pčinja District
Serbian
GIMNAZIJA „BORA STANKOVIć”

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

ZRENjANINSKA GIMNAZIJA

Secondary - General secondary education
4 years
Central Banat District
Serbian
ZRENjANINSKA GIMNAZIJA